Aktuelt (nov.-dec. 2017)

Vi gennemfører i nov.-dec. 2017 blandt andet:
 
- Analyse af større arkitektvirksomheders "branche-ry" blandt privatansatte arkitekter
 
- Analyse af lokalt kendskab/omdømme for revisionsfirmaer i bl.a. følgende kommuner: Holstebro, Sønderborg, Aabenraa, Tønder m.fl.
 
- Analyse: Interesse for støtte/sposorering af humanitære organisationer blandt private virksomheder
 
- Analyse af lokalt kendskab/omdømme for pengeinstitutter i bl.a. følgende kommuner: Frederikshavn, Kalundborg, Esbjerg, Sønderborg og Roskilde 
 
Benchmark
En del af NEROS' analyser gennemføres som benchmark-analyser. 
 
 
Benchmark betyder, at man kan validere og vurdere egne resultater med tilsvarende resultater for tilsvarende virksomheder eller konkurrenter - eller et "landsgennemsnit".
Læs mere her:  Benchmark

Analyse: "Tag temperaturen på virksomheden"

En virksomheds succes afhænger af mange ting. Men kernen er, at medarbejderne - med deres energi, dygtighed og - ikke mindst - tro på virksomheden, er den drivende kraft. Men tror de på virksomheden? NEROS Research har derfor udviklet et værktøj, der viser hvordan medarbejderne vurderer virksomheden (dens styrker og svagheder) på en række parametre – og giver mulighed for at sammenligne egne resultater med en "branche-norm".
Læs mere her:  AnalysePool
 
Analysetyper
NEROS Research har specialiseret sig på to felter, hvor vi primært gennemfører analyser, og hvor vi efterhånden har opbygget et unikt erfaringsgrundlag. Analysetyperne er:
A. Kunde-, klient-, medlems-, borger-, medarbejder- eller brancheanalyser, ofte med benchmark-mulighed.
B. Lokale analyser, ofte på kommunalt eller landsdels-niveau, hvor mindre/mellemstore virksomheder eller institutioner, der – af omkostningsmæssige grunde - normalt ikke får fortaget f.eks. lokale markedsanalyser, har mulighed for det.
Læs mere her:  Analyser og områder

Vores områder

Vores primære områder (kundegrupper) er:
A. Private rådgivningsvirksomheder på fagligt højt niveau
B. Mindre/mellemstore virksomheder med et lokalt eller regionalt marked
C. Kommuner
Vi har selvfølgelig også andre kunder, og vil gerne udvide foretningsgrundlaget, men p.t. (august 2015) er ovenstående de primære.
Læs mere her: Områderne
 
AnalysePool
En del analyser gennemføres for flere kunder samtidig. Vi kalder det AnalysePool©.
 
  
Det gør det muligt at få foretaget en analyse, der er ligeså god, men billigere for den enkelte deltager. Resultaterne er naturligvis fortrolige. Det er kun omkostningen til analysens gennemførelse, der deles.
Læs mere her:  AnalysePool